Menu Zamknij

Okna Drzwi Rolety Warszawa


Nowoczesne i energooszczędne okna dla Twojego domu

Okna pcv- Wymiana - Montaż - Warszawa
Kilka słów o nas

Firma BATEX od 2005r zajmuję się sprzedażą i profesjonalnym montażem okien i drzwi .
Oferujemy funkcjonalną i nowoczesne okna w dowolnych kształtach z zastosowaniem różnych rodzajów szyb i w bardzo bogatej palecie kolorów.W ofercie profile Veka - Schuco - Salamander - Aluplast Dzięki zdobytemu na przestrzeni lat doświadczeniu cały czas podnosimy poziom oferowanych przez nas produktów i usług. O naszym profesjonalizmie i solidności przekonała się już rzesza klientów indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych.

Zawsze chętnie służymy naszym doświadczeniem i wiedzą przy podejmowaniu decyzji – pamiętamy, że wybór którego teraz dokonasz ma służyć Tobie i Twojej rodzinie przez wiele kolejnych lat.

Zapewniamy profesjonalny montaż dla wszystkich oferowanych produktów.Wymiana okien Warszawa - Montaż okien Warszawa
29a7cfce577967e8b3a6289fd35e05586f6a2878

Montaż okien, to temat rzeka, o którym można napisać całe tomy. Dla wygody czytelników zebraliśmy i przedstawiamy kilka oczywistych prawd montażowych, których znajomość pozwoli ograniczyć ryzyko narażenia się na nieprofesjonalny montaż.

MONTAŻOWA PRAWDA Nr 1

Prawidłowy montaż okien powinien sprawić, że okna będą stanowić jednolity i trwały system ze ścianą budynku.

Podstawowe dla prawidłowego funkcjonowania zamontowanych okien jak i całego obiektu jest prawidłowe wykonanie połączenia okna ze ścianą budynku. Jeśli połączenie okno-ściana jest wykonane nieprawidłowo, a zdarza się to nadzwyczaj często, to proces powstawania uszkodzeń okna i degradacji budynku rozpoczyna się już w momencie jego wbudowania.

Na trwałość połączenia okna z murem podstawowy wpływ mają obciążenia statyczne występujące od naporu wiatru (parcie i ssanie), naprężenia w wyniku zmiennych temperatur oraz mechaniczne naprężenia eksploatacyjne. Przy niedostatecznie trwałych zespoleniach okna z murem, złącza mogą ulegać rozszczelnieniu i rozpoczyna się proces powstawania uszkodzeń. W powstające szczeliny wnika wilgoć wewnętrzna, a od zewnątrz woda opadowa i zimne powietrze.

Nietrwałe połączenie okna z murem powoduje trwałe uszkodzenia i nieodwracalne deformacje okien oraz uszkodzenia ościeży.

MONTAŻOWA PRAWDA Nr 2

Połączenie okna ze ścianą powinno być tak samo trwałe i szczelne jak pokrycie dachowe.

Porównaj dom do części odzieży jesienno – zimowej. Dach to czapka, ściany z oknami to płaszcz, a fundament to buty.

Okna mają być ozdobą płaszcza, a nie łatami zakrywającymi dziury!!!

Jeśli okna mają stać elementem płaszcza Twojego domu, to należy dobrze zaizolować połączenia okien ze ścianą, materiałem izolacji termicznej, a dodatkowo uszczelnić te połączenia od zewnątrz i wewnątrz zakładając izolację przeciwko niekontrolowanej penetracji złącz przez wodę opadową i wilgoć. Nie zawsze wszystkie te czynności można wykonać jednocześnie w trakcie samego montażu stolarki, ale wykonać je po prostu trzeba.

MONTAŻOWA PRAWDA Nr 3

Połączenie: Okno / Wypełnienie szczeliny dylatacyjnej / Ściana, musi być rozpatrywane jako całość i wykonane zgodnie z zasadą: “Strona wewnętrzna powinna być zawsze szczelniejsza niż zewnętrzna”.

Konstrukcja musi być szczelna od strony wnętrza i osiągamy to, stosując do uszczelnień wewnętrznych materiały paroizolacyjne. Zabezpieczenia przed zewnętrznymi wpływami atmosferycznymi powinny w znacznym stopniu przeciwdziałać wnikaniu wody opadowej do wnętrza i w sposób kontrolowany odprowadzać na zewnątrz tę, która przedostała się do środka, a osiągamy to stosując do uszczelnień materiały paroprzepuszczalne.

Granica pomiędzy warunkami panującymi w pomieszczeniu i warunkami panującymi na zewnątrz budynku musi być wyodrębniona wzdłuż całej powierzchni ściany zewnętrznej i nie może być przerwana. Przerwy w połączeniach uszczelniających są najczęstszą przyczyną powstawania niekorzystnych zjawisk związanych z niekontrolowanymi stratami energii, zawilgoceniem i przemarzaniem, zwanych mostkami termicznymi.

MONTAŻOWA PRAWDA Nr 4

Montaż to newralgiczny punkt wymiany lub wbudowywania okien. 90 % usterek reklamowanych przez nabywców spowodowanych jest niewłaściwym montażem.

Tak właśnie jest. Czasochłonny i doskonały wybór okien może zostać w jednej chwili zniweczony brakiem profesjonalizmu ekipy montażowej. Złej jakości usługa montażowa może prowadzić nie tylko do nieosiągnięcia celów zakładanych przy zakupie okien, np. oszczędności energii, tłumieniu hałasu, ale może spowodować nieodwracalne uszkodzenie lub całkowite zniszczenie stolarki okiennej.

MONTAŻOWA PRAWDA Nr 5

W Polsce nie ma żadnego powszechnie obowiązującego aktu prawnego określającego wszystkie zasady poprawnego montażu. Brak w tym zakresie również odpowiednich Polskich Norm !!!

W przepisach techniczno-budowlanych można odnaleźć jedynie niejednoznaczne odniesienia, co do szczelności powietrznej połączenia okna z ościeżem oraz jego wodoszczelności. Brakuje pełnych, spójnych, powszechnie obowiązujących zasad wykonania instalacji okna w ościeżu. W tej sytuacji pierwszym zadaniem nabywcy okien jest ustalenie z wykonawcą sposobu wykonania usługi montażowej i warunków odbioru robót montażowych. Sposób wykonania montażu okien i warunki odbioru robót powinny zostać szczegółowo opisane w zawieranej umowie. Nie stosując się do tego prostego zalecenia, nabywcy okien narażają się na długotrwałe rozstrzyganie ewentualnych spraw spornych w oparciu o tak zwaną “wiedzę i sztukę budowlaną” reprezentowaną przez biegłych i sądy. Z góry ostrzegamy, z tym bywa różnie!

MONTAŻOWA PRAWDA Nr 6

Jeśli zasad wbudowania okien nie określa projekt budowlany, wbudowywanie okien powinno każdorazowo odbywać się zgodnie z zasadami określonymi przez producenta okien w “Instrukcji montażu”.

W dobrze wykonanych projektach domów, można znaleźć opisane przez architekta nie tylko istotne właściwości okien, ale również sposób ich wbudowania. Jeśli nie można skorzystać z zasad określonych w projekcie, podstawę do określenia sposobu montażu okien powinna stanowić “Instrukcja montażu” wydana przez producenta okien.

Dwa dokumenty o podstawowym znaczeniu dla wszystkich producentów okien zobowiązują do wbudowywania okien w oparciu o zalecenia instrukcji producentów okien.

W każdej z Aprobat Technicznych ITB w rozdziale “Przeznaczenie, Zakres i Warunki Stosowania” czytamy:

“Wbudowywanie okien i drzwi balkonowych systemu… powinno być wykonywane zgodnie z instrukcją Producenta, która powinna być dołączana do każdej partii wyrobów przekazywanych odbiorcy”

W normie PN-EN 14351-1:2006 w punkcie 6 stwierdza się:

“Producent powinien zapewnić poniższe informacje, obejmujące: wymagania montażowe i technikę montażu ( na budowie), jeżeli producent nie jest odpowiedzialny za instalowanie wyrobu…”

MONTAŻOWA PRAWDA Nr 7

Zanim zdecydujesz się na zlecenie wykonania montażu zgodnie z instrukcją producenta, zapoznaj się z jej treścią!!!

W Polsce istnieje około 3.000 firm produkujących okna. W braku powszechnie obowiązujących zasad wykonywania robót montażowych może istnieć, zatem 3.000 różnych instrukcji i sposobów na ich wykonywanie. Najprostszy mógłby brzmieć: “Montaż wykonany ma być dobrze”. Tylko, co to znaczy i dla kogo dobrze?

MONTAŻOWA PRAWDA Nr 8

Oprócz instrukcji producentów, ogólne zasady poprawnego montażu okien określają również:

 • Instrukcja Instytutu Techniki Budowlanej nr 421/2006 “Montaż okien i drzwi balkonowych”.
 • Katalogi systemowe wydane dla poszczególnych systemów profili okiennych dopuszczonych do stosowania w budownictwie.

Wzorem innych państw Europejskich, polski Instytut Techniki Budowlanej także podjął próbę ujednolicenia zasad wbudowywania okien i drzwi balkonowych. We wrześniu 2006 roku opublikowany został dokument tzw. Instrukcja 421/2006 “Montaż okien i drzwi balkonowych”.

Wzorowane na niemieckiej instrukcji montażu okien wydanej przez instytut jakości RAL, zalecenia instrukcji ITB, to bez dwóch zdań, najlepszy sposób na zapewnienie sobie poprawności montażu w zgodzie z „wiedzą i sztuką budowlaną”. Wielostronicowa instrukcja dość szczegółowo opisuje podstawowe zasady pomiaru, montażu i uszczelnienia okien w warunkach najczęściej spotykanych na budowach.

Jeśli instrukcja montażu producenta nie istnieje lub jest mało kompletna, radzimy w umowie umieścić zapis, że wbudowanie stolarki odbędzie się zgodnie z zasadami montażu określonymi w instrukcji ITB 421/2006.

W sytuacji braku instrukcji producenta lub jej mało kompletnej treści oraz braku zgody na stosowanie zasad instrukcji 421/2006, można odwołać się do zasad montażu ustalonych przez właściciela systemu profili, z jakich wykonane są okna.

Każdy z producentów okien wie, że posiadany przez niego katalog produkcyjny dla określonego systemu okien i drzwi balkonowych z PVC-U zawiera w swej treści zalecenia dotyczące sposobu wbudowywania okien. Może je sam zastosować przy wykonywaniu robót lub przekazać odpowiednie wytyczne podwykonawcom, oczywiście informując o nich przed podpisaniem umowy również nabywcę okien.

MONTAŻOWA PRAWDA Nr 9

Dobrze wykonany montaż okien, to nie tylko montaż wykonany zgodnie z instrukcją montażu, ale przede wszystkim wykonany bezbłędnie. Chcąc mieć dobrze zamontowane okna warto znać podstawowe błędy popełniane przy montażu okien.

Nie będąc fachowcem niektóre usterki montażu zauważa się dopiero po pewnym czasie od zakończenia robót ( pierwsze chłody, deszcze), a wtedy ich naprawa, to poważne przedsięwzięcie, związane zazwyczaj z burzeniem dopiero co wykończonych ościeży okiennych i demontażem okien.

Usuwanie usterek montażowych zawsze kosztuje znacznie więcej niż pozorne oszczędności poczynione na etapie wyboru stolarki i określania sposobu realizacji robót montażowych.

Do najczęściej spotykanych wad w wykonawstwie robót montażowych bardzo niekorzystnie wpływających na jakość i trwałość okien trzeba zaliczyć:

 • Stosowanie zbyt sztywnych pianek poliuretanowych lub ich niedbałe stosowanie.
 • Brak zabezpieczenia przed wilgocią wewnętrzną i wodą opadową z zewnątrz.
 • Brak lub niedostateczną ilość kotew lub dybli łączących mechanicznie okno z murem.
 • Brak listew progowych.
 • Montaż okien bez klocków podporowych.
 • Stosowanie niewłaściwych zamienników łączników systemowych.
 • Błędy wymiarowania powodujące zbyt duże lub za małe luzy dylatacyjne.
 • Zapchane lub niedrożne otwory odwodnienia.
 • Brak wentylacji komór kształtowników okiennych w oknach kolorowych. 
 • Okna Warszawa , Okna PCV Warszawa , Producent okien Warszawa , Producent okien pcv Warszawa, Okna Veka Warszawa , Okna Schuco Warszawa , Montaż okien Warszawa , Wymiana okien Warszawa , Tanie okna Warszawa , Tanie okna pcv warszawa , Witryny Aluminiowe , Konstrukcje Aluminiowe , Drzwi Aluminiowe , Zabudowy szklane , Zabudowy ze szkła , Ogrody zimowe , Zabudowy Aluminiowe , Zabudowy tarasu , Zabudowy balkonów , Zabudowa balkonu , Veka Warszawa , Schuco Warszawa , Producent okien aluminiowych , Producent okien
 • www.veka.pl 
 • www.scheuco.com
 • www.aluplast.com
 • www.ponzio.com
 • www.oknabatex.pl

Firma Batex działa oficjalnie na rynku od 2005r.
Początki naszej firmy były ciężkie, brakowało nam ugruntowanej pozycji na rynku, klientów, i całej masy sprzętu. W 2005 roku zaczęliśmy jako podwykonawcy dla większych firm mających już ugruntowaną pozycję na rynku. Jako firma podwykonawcza zdobyliśmy ogromne doświadczenie w sprawdzonych technikach montażu okien w Warszawie. I właśnie to doświadczenie ukierunkowuje nas na obecny kierunek świadczonych usług.


Naturalnym następstwem i jednoczesnym jakże ważnym etapem naszego rozwoju było otworzenie własnego biura zajmującego się montażem i wymianą okien w Warszawie. Zapewne zdajecie sobie Państwo sprawę iż nie tylko montaż okien w Warszawie stał się naszą specjalnością ale o tym później.

Wracając do wątku naszego doświadczenia, zdobytego przy montażu okien jak wyżej wspomnieliśmy. Otworzyliśmy własne biuro obsługi klienta na ul.Bartycka 26 paw 30A.
Nasze biuro przyczyniło się do zwiększonego zaufania wśród klientów nie tylko z Warszawy, ale także i z okolic. Można by powiedzieć że firma Batex działa nie tylko w samej Warszawie a nasza oferta została znacznie poszerzona. Działamy we wszystkich dzielnicach Warszawy oraz w jej okolicach.

 

Chcielibyśmy jeszcze podkreślić że, nie tylko oferujemy funkcjonalne nowoczesne nowe okna w określonym kształcie, rodzaju zastosowanego szkła, jak i szerokiej gamie kolorystycznej.
Dzięki zdobytemu przez lata doświadczeniu stale podnosimy poziom oferowanych przez nas usług rozszerzamy swoją działalność zarówno pod względem terytorialnym jak i produktowym.

 

O naszym profesjonalizmie i rzetelności przekonało się już wielu klientów indywidualnych jak i firm. 


Dołącz do naszych zadowolonych klientów.
Zadzwoń Teraz !!!

 

tel. +48 22-396-63-38

tel. +48 502-220-258

 

BIURO:

biuro@oknabatex.pl

 

DZIAŁ HANDLOWY:

wyceny@oknabatex.pl

 

SERWIS:

serwis@oknabatex.pl

Godziny pracy:

Poniedziałek – Piątek 10:00 18:00Śmiało skontaktuj się z nami, na pewno zostaniesz obsłużony w sposób właściwy i zgodny z Twoimi potrzebami. Firma Batex zawsze chętnie dzieli się swoim doświadczeniem i wiedzą przy podejmowaniu decyzji.

Pamiętamy, że wybór , którego dokonujesz teraz, jest dla Ciebie i Twojej rodziny na długie lata.

U nas dokładnie będziesz wiedział, dlaczego doradzamy taką ofertę właśnie Tobie. U nas klient jest na pierwszym miejscu.

Jeśli szukasz profesjonalnego i rzetelnego partnera, który przedstawi Ci efektywne, nowoczesne rozwiązania poprawiające wygląd Twojego domu – zaufaj właśnie naszej firmie.

 

Osoby mieszkające w Warszawie mogą przyjść osobiście do naszego biura, które mieści się pod adresem: 

Warszawa ul.Bartycka 26 paw 30A.

 

MONTAŻ I WYMIANA OKIEN WARSZAWA 

ZADZWOŃ TERAZ !!!! TEL. 22-396-63-38

 

Zapraszamy również osoby spoza Warszawy, umów się na wycenę okien. Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu doradzimy najbardziej odpowiednie Okna i drzwi dla Twojego domu.

Firma Batex może pochwalić wieloletnim doświadczeniem, profesjonalnym podejściem i indywidualnym traktowaniem każdego klienta. Jesteśmy przekonani, że dzięki temu możemy zapewnić naszym klientom usługi na najwyższym poziomie oraz produkty spełniające ich oczekiwania i potrzeby.Wymiana okien w Warszawie jest popularnym zabiegiem, który pozwala na odświeżenie wyglądu mieszkania oraz poprawienie jego izolacji termicznej. Jeśli chcesz dokonać tego typu zmian w swoim domu, warto skorzystać z usług profesjonalnej firmy, która posiada odpowiednie doświadczenie jak i wiedzę.
Wymiana okien to dość popularna usługa, która polega na wymianie starego okna na nowe okna. Można ją wykonać samodzielnie ewentualnie możesz zlecić to nam gdyż specjalizujemy się w takich pracach. Wymiana okien może być konieczna ze względu na ich wiek, stan czy walory estetyczne.

Niekiedy niezbędna jest także wymiana okien w momencie remontu mieszkania lub domu. Warto pamiętać, że dobrym momentem na taką inwestycję jest właśnie remont mieszkania.

Podczas remontu mieszkania poświęcasz określony czas nie tylko na sam remont i najlepszym rozwiązaniem jest zrobienie wszystkiego za jednym razem. Wymiana okien wiąże się ze sobą kilkoma kwestiami, które trzeba wcześniej dobrze przemyśleć. Jedną z najważniejszych jest wybór odpowiedniego typu okien. Do wyboru jest kilka rodzajów: plastikowe, drewniane, aluminiowe lub ze specyficznymi szybami (np. antywłamaniowe). Nawet jeśli ktoś już zdecydował się na konkretny materiał, powinien też zwrócić uwagę na dodatkowe parametry, które mogą mieć duże znaczenie podczas codziennego użytkowania – warto kupić takie okna, które będą posiadały dobre izolowanie termiczne i akustyczne, czyli będą posiadały ochronę przed hałasem jak i upałem. Kolejną ważną kwestią jest odpowiednie dopasowanie okien do rozmiaru otworów w ścianach. Zbyt małe okna nie tylko będą się źle prezentowały, ale także mogą sprawiać problemy podczas ich otwierania i zamykania.

Poza tym, należy pamiętać o paru istotnych aspektach technicznych, które mają duże znaczenie przy wymianie okien. Posiadamy odpowiednią wiedzę profesjonalne narzędzia i materiały. Zatem można powiedzieć że zrobimy to szybko i sprawnie zgodnie z harmonogramem prac i umówionym terminem realizacji wymiany okien.

 

Nasza firma sprawdzi za was !!!
Czy wszystkie elementy są dobrze dobrane i pasują do siebie. Sprawdzimy i zagwarantujemy poprawność montażu. Dajemy na to gwarancję poprawności wykonania.

Dlaczego warto zlecić nam montaż okien

Odpowiedź jest oczywista:

 • doświadczenie

 • gwarancja

 • posiadamy profesjonalne narzędzia

 • posiadamy własne biuro Wymiana okien w Warszawie jest często konieczna ze względu na zły stan techniczny lub estetyczny. Warto jednak pamiętać, że taka inwestycja wiąże się z dużymi kosztami. Dlatego też warto dokładnie przemyśleć wszystkie możliwe scenariusze i wybrać taki, który będzie dla nas najbardziej opłacalny.Posiadamy duże doświadczenie i jesteśmy w stanie poradzić sobie z każdym problemem i dostosować się do każdego budynku. Ponadto od lat używamy profesjonalnych narzędzi i materiałów, dzięki czemu nasze prace są wykonywane szybciej i sprawniej.

 

 Oferujemy funkcjonalne i nowoczesne nowe okna w dowolnym kształcie, z możliwością stosowania różnych rodzajów szyb. Wysoki poziom światła dziennego wewnętrznego sprawia, że pomieszczenia stają się bardziej przytulne. Dodatkowo do każdego projektu podchodzimy indywidualnie – dostosujemy propozycje do Twoich oczekiwąć i potrzeb. Filozofįą naszej firmy charakteryzuje elastyczność wobec Klientów.

 

Przy wymianie okien warto także pamiętać, że nowe okna mogą nie pasować do konkretnego budynku. Dlatego też warto skonsultować się z naszym fachowcem w celu uzyskania jak najlepszych efektów.Czym się specjalizujemy?

Głównym kierunkiem naszej działalności od samego początku był montaż i wymiana okien w Warszawie.

Tak dzięki właśnie wieloletniemu doświadczeniu oprócz wymiany i montażu okien rozszerzyliśmy naszą działalność o inne produkty i  usługi.

Jeśli chodzi o okna są to:

 • Okna Schüco

 • Okna Brugmann

 • Okna Veka

 • Okna Gealan

 • Okna Aluplast

 • Okna Eko sun

 • Okna Wital Extrusion

Ludzie szukają ich tak: 

Okna Brugmann Warszawa, Okna Veka Warszawa, Okna Gealan Warszawa, Okna Aluplast Warszawa, Okna Eko sun Warszawa, Okna Wital Extrusion Warszawa

Obecnie specjalizujemy się w montażu okien i drzwi, jednakże to jest tylko główny kierunek naszej działalności. W swojej ofercie mamy okna, drzwi, konstrukcje aluminiowe, bramy garażowe, dodatki i akcesoria:

 • parapety

 • markizy

 • verticale

 • żaluzje

 • moskitiery

 • plisy

Ludzie szukają ich tak: 

parapety Warszawa, markizy Warszawa, verticale Warszawa, żaluzje Warszawa, moskitiery Warszawa, plisy Warszawa.
Jeśli poszukujesz solidnych i estetycznych nowych okien, to dobrze trafiłeś – zajrzyj do nas!

 

Posiadamy też w swojej ofercie linię ekonomiczną są to tanie nowe okna spełniające podstawowe standardy. Nowe okna w standardzie ekonomicznym są również dostępne. Zadzwoń lub wyślij zapytanie lub po prostu przyjdź i poproś o nowe okna w ofercie ekonomicznej.
                  BATEX to lider sprzedaży i montażu okien, drzwi oraz systemów okienno-drzwiowych.

        Funkcjonalne i estetyczne nowe okna w nowoczesnym kształcie, z szeroką gamą kolorów i rodzajami szkła.